14.05.21 Freitag - unter Vorbehalt - Nachholabend

21.05.21 Freitag - unter Vorbehalt - Chess960, 7. Runde

28.05.21 Freitag - unter Vorbehalt - Vereinsmeisterschaft, 10. Runde

04.06.21 Freitag - unter Vorbehalt - Vereinsmeisterschaft, 11. Runde

11.06.21 Freitag - unter Vorbehalt - Pokalendspiel

18.06.21 Freitag - unter Vorbehalt - Spielerversammlung

25.06.21 Freitag - unter Vorbehalt - frei